Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim
„WIERSZE PTASIM PIÓRKIEM PISANE”

Gminny Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Otrębusach – Włodzimierza Puchalskiego „Wiersze ptasim piórkiem pisane”-
X edycja

W tym roku temat konkursu brzmi: „Wiosna – wiosną przyroda budzi się do życia, wiosną wiersze są najświeższe…”
Do konkursu zapraszamy uczniów w kategoriach:
Klasy 1-3 szkoły podstawowej
Klasy 4-7 szkoły podstawowej
i klasy 2-3 gimnazjum
Gminny etap konkursu odbędzie się 8 marca 2018 r. o godz. 12.55 w małej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej

REGULAMIN:
– Recytatorzy przygotowują po jednym wierszu wpisującym się w tematykę konkursu
– Czas trwania recytacji nie może przekraczać 3 min.
– Nie uwzględniamy recytacji kilkuosobowej
– Prosimy o niestosowanie elementów teatralnych (stroje, gestykulacja, scenografia)
– Prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych do dnia 2 marca i przesłanie zgłoszeń laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej

Jury złożone z nauczycieli-reprezentantów poszczególnych szkół w gminie będzie oceniać:
– Dobór repertuaru;
– Interpretację utworu;
– Dykcję;
– Ogólny wyraz artystyczny;
– Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

„Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę,
Ja jeszcze z wiosną się roztańczę!”
Autor: Agnieszka Osiecka, W żółtych płomieniach liści

Życzymy sukcesów i dobrych wrażeń artystycznych!!!
Justyna Tomalak, Urszula Sujka, Anna Pawlas

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15 – 15.00 Sprawy uczniowskie – na długiej przerwie 11.50 – 12.35 Piątek – sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45 2.  8.55 -  9.40 3.  9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa) 5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa) 6. 12.55 - 13.40 7. 13.50 - 14.35 8. 14.45 - 15.30 9. 15.40 - 16.25